INSAMLINGSGALOR

FATTA (2017)

KVINNOJOUREN (2016)

CANCERFONDEN (2013)

BARNCANCERFONDEN (2012)

HJÄRT-LUNGFONDEN (2012)

Sedan starten 2012 har vi jobbat med dessa organisationer.