Stjärnfall En insamlingsgala i Östersund

INSAMLINGSGALOR

Fatta(2017)
Kvinnojouren(2016)
Cancerfonden(2013)
Barncancerfonden(2012)
Hjärt-Lungfonden(2012)

Sedan starten 2012 har vi jobbat med dessa organisationer.